Specjalistyczny Gabinet
Neurol
ogopedyczny
mgr Magdalena de Rosier

mgr Magdalena de Rosier

WYKSZTAŁCENIE:


 1991 - 1996  →
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI,
pięcioletnie studia magisterskie - kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA, specjalizacja REWALIDACJA UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO
 1996 - 1998  →
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA w BYDGOSZCZY - studia podyplomowe LOGOPEDIA
 2004 - 2005 →
UNIWERSYTET GDAŃSKI - studia podyplomowe - NEUROLOGOPEDIA
 2006             →
Uzyskanie CERTYFIKATU ZAWODOWEGO NR 0812/15/0117/2006 wydanego przez POLSKI ZWIĄZEK LOGOPEDÓW

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Szkoła Specjalna Nr 23 w Bydgoszczy
 • Przedszkole Specjalne "Źródełko" w Bydgoszczy
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Gnieźnie
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, oddział Rehabilitacji Neurologicznej - nadal
 • Systematycznie współpracuję z wyższymi uczelniami, umożliwiam odbywanie pod moim kierunkiem praktyk studenckich z logopedii.

UDZIAŁ W WARSZTATACH, SZKOLENIACH I KONFERENCJACH:

 1. Alternatywna i Wspomagająca Komunikacja Językowa, System Znakowo - Obrazkowy - Piktogramy – Szczecin 2002
 2. Gry i Zabawy Psychologiczne – Bydgoszcz 2002
 3. Kinezjologia Edukacyjna Brain-Gym (metoda dr Paula Dennisona) – Bydgoszcz 2002
 4. Diagnoza Pedagogiczna – Bydgoszcz 2002
 5. Diagnoza i Pierwsza Interwencja w Przypadkach Przemocy Seksualnej Wobec Dzieci – Poznań 2004
 6. Wspomagające Sposoby Porozumiewania się - Gestem - Obrazem - Słowem – Kraków 2005
 7. Neuronalny Świat Umysłu – Gdańsk 2005
 8. Forum Psychiatrii Biologicznej i Społecznej – Gniezno 2006
 9. Logopedia u progu XXI wieku – Wrocław 2007
 10. Praca nad Rozwojem Mowy i Komunikacji Dzieci Autystycznych – Warszawa 2007
 11. Kiedy mózg pracuje inaczej - Postrzeganie, Ruch, Emocje, Komunikacja – Wrocław 2008
 12.  Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi. Metoda Elżbiety Wianeckiej – Kraków 2008
 13. Neuronalny Świat Umysłu – Gdańsk 2009
 14. Rehabilitacja Chorych z Poznawczo-Behawioralnymi Zespołami Zaburzeń w Wyniku Uszkodzenia Mózgu – Warszawa 2009
 15. Niemożliwe staje się możliwe - rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii – Wrocław 2009
 16. Rehabilitacja po udarze mózgu - najnowsze osiągnięcia – Warszawa 2010
 17. Afazja - Diagnoza i Terapia. Problemy Neurologopedyczne Pacjentów po Przebytym Udarze Mózgu – Toruń 2013
 18. Zaburzenia mowy w przebiegu dezintegracji i neurodegeneracji u dzieci i dorosłych – Kraków 2013
 19. Psychiatria wobec Problemów Współczesnego świata – Gniezno 2014
 20. IV Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją – Piaski 2014
 21. Dysfagia - Usprawnianie – Toruń 2014
 22. Rehabilitacja w udarze mózgu - Warszawa 2015
 23. Nowoczesne terapie zaburzeń funkcji poznawczych - Piaski 2016