Specjalistyczny Gabinet
Neurol
ogopedyczny
mgr Magdalena de Rosier

mgr Magdalena de Rosier

Profilaktyka:

 1. Stymulowanie rozwoju mowy małego dziecka
 2. Usprawnianie narządów artykulacyjnych
 3. Eliminowanie nieprawidłowych nawyków związanych z połykaniem i oddychaniem
 4. Poradnictwo logopedyczne dotyczące zapobiegania wad wymowy u dzieci oraz odbudowy sytemu językowego u osób po udarach mózgu.

Diagnoza logopedyczna obejmuje:

 1. zebranie danych z wywiadu i dokumentacji medycznej
 2. obserwację
 3. ocenę możliwości komunikacyjnych Pacjenta przeprowadzoną testami diagnostycznymi
 4. ocenę lateralizacji
 5. badanie słuchu fizjologicznego i fonematycznego
 6. ocenę sprawności narządów mowy
 7. sprawdzian zdolności grafomotorycznych
 8. ocenę sprawności czytania i liczenia
 9. ocenę stopnia rozumienia mowy
 10. ocenę zdolności przestrzennych
 11. ocenę sposobu oddychania i połykania
 12. orientacyjną ocenę innych funkcji poznawczych niż mowa

Terapia:

Podejmuję się prowadzenia terapii logopedycznej w przypadku:

 1. Zaburzeń mowy i języka u osób dorosłych na podłożu chorób neurologicznych: udar mózgu, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, choroba Parkinsona, otępienie naczyniopochodne i następstw urazów czaszkowo-mózgowych (afazja, dyzartria, pragnozja).
 2. Braku mowy - nauka AAC (komunikacja wspomagająca i (lub alternatywna)
  a) nauka piktogramów
  b) nauka Ruchu Rozwijającego V. Sherborne
  c) nauka programów aktywności Ch, Knilla
 3. Opóźnionego rozwoju mowy dziecka
 4. Wad wymowy: dyslalii
 5. Zaburzeń mowy u osób upośledzonych umysłowo - oligofazji
 6. Zaburzeń komunikacji u osób z autyzmem